Bilim insanı kimdir?

Bilim insanı kimdir?

Bilim felsefesi “bilim nedir?” ve “ne değildir?” sorularını sorar ve gerçek bilimin ne olduğunun sınırlarını çizer bilim insanı da bu sınırların içinde var olmalıdır.

Net tanımını yapmak gerekirse bilim insanı bilimsel yöntemler kullanarak bilgiye ulaşmaya çalışan kişidir. Geniş anlamda düşünürsek bilim insanı sistematik aktivitelerle bilgiye ulaşmaya çalışan kişidir diyebiliriz.

Bilim insanı fiziksel, matematiksel ve sosyal alanda doğayı kapsamlı bir şekilde anlamak için araştırmalar yapar. Bilim insanları mühendis değildir, mühendisler özel durumlar için cihazlar tasarlar, geliştirir ve çalışır halde kalmasını sağlar. Özel bir durum için araç geliştirildiğinde buna uygulamalı bilim denir. Uygulama bilimcileri genellikle belirli bir cihaz tasarımı yapmaz bunun yerine yeni teknolojilerin gelişmesine imkan sağlayacak araştırmaları yapar. Bilim soyut gerçeklik kapsamında yapılıyorsa buna doğa felsefesi denir. Bilim insanı bir yada daha fazla bilimsel alanda uzmanlaşmış olabilir.

Bilim ve teknoloji sürekli olarak mühendislik yoluyla insan varlığını yeniden düzenlemiştir. Teorisyen bilim insanları genellikle elde edilen verileri açıklar ve yeni sonuçları ön görür ve deneysel bilimciler genellikle modelleri test ederek hesaplamalar yaparlar, bu ikisi farklı alanlar olsa da kesin bir çizgi yoktur bilim insanı her ikisini de kullanabilir.

Matematik genellikle bir çok bilimle birlikte gruplanır. Bazı önemli fizikçiler aynı zamanda çok yaratıcı matematikçilerdir. Deneysel ve teorik bilimciler arasında kesin bir sınır yoktur.

Meşhur uzay teleskobuna ismi verilen astronom Edwin Hubble bilim insanını ve bilimi şöyle tanımlar, “Beş duyusunu kuşanmış insan etrafını kuşatan evreni keşfeder ve bu maceraya bilim ismini verir.”

Teknik tanımının yanında bilim insanları bütün dünyada toplumlar tarafından kabul görmüş ve saygı duyulan kişilerdir. Hayatını tam olarak bilime ve bilgiye ulaşmaya adamış bilim insanları sadece bilimsel keşifle değil kişilikleri ve evrene bakış açılarıyla da toplumlara yol gösterici olmuştur ve olmaya devam edecektir.

Bilim insanlarının önemi henüz tam olarak anlaşılamadı ama her geçen gün bu konudaki farkındalık artmaktadır.

Alanına göre bilimciler:

Tarım bilimcileri
Arkeologlar

Astronomlar
Astrofizikçiler
Astrobiyolog

Biyolog
Biyoteknoloji
Biyoenformatik
Biyofizik
Botanik
Ekoloji
Entomoloji
Evrimsel biyoloji
Genetikçiler
Herpetoloji
İmmünoloji
İhtiyoloji
Lepidopterist
Mammaloji
Deniz biyolojisi
Biyomedikal
Mikrobiyolog
Moleküler biyoloji
Mikoloji
Nörobilimci
Nutritionist
Ornitoloji
Paleontoloji
Patoloji
Farmakoloji
Fizyoloji
Viroloji
Zooloji

Kimyager
Analitik kimya
Biyokimya
İnorganik kimya
Organik kimya
Fiziksel kimya

Bilgisayar bilimcisi

Yer bilimleri (Earth science)
Jeolog
Jeofizik
Glasiyoloji
Su bilimi
Limnoloji
Meteoroloji
Mineraloji
Okyanus bilimi
Paleontoloji
Sismoloji
Yanardağbilimi

Library scientists
Malzeme bilimi

Matematikçi
İstatistikçi
Yöneylem araştırması
Aktüerya

Askeri bilimler

Fizikçi
Uygulamalı fizik
Sağlık fizikçisi
Çekirdek fiziği / Nükleer fizik
Astrofizik

Psikolog
Olağandışı Psikolog (Abnormal psychologists)
Davranışçılık
Davranışsal nörobilim
Klinik psikoloji
Comparative psychology
Bilişsel psikoloji
Gelişim psikolojisi
Eğitimsel Psikolog
Evrimsel psikoloji
Deneysel psikoloji
Adli psikoloji
Sağlık psikolojisi
Endüstri ve organizasyon psikolojisi
Tıbbi psikoloji
Nöropsikoloji
Psikofarmakoloji
Psikofizik
Sosyal psikoloji
Spor Psikoloğu

Sosyal bilimciler
Antropoloji
Budunbilim
İletişim bilimleri
Kriminoloji
Demografi
İktisatçı
coğrafyacı
Dilbilim
Siyasi ekonomi
Siyaset bilimi
Sosyoloji

Oftalmoloji

Kaynak: Bilim Nedir

Kaynak: tamyazi.com

Genel Kültür