İcra Davalarının İşleyiş
Genel Kültür

İcra Davalarının İşleyiş

İcra hukuku, kişilerin veya tüzel kişilerin, bankaların, senet, çek, poliçe, kredi ve benzeri mali destekler nedeni ile borçlanmasının kanun yoluyla tahsil edilmesini sağlayan hukuk birimidir. Genel itibari ile icra hukuk alacaklının tahsil etmesi gereken borçlarının…