İcra Davalarının İşleyiş

İcra Davalarının İşleyiş

İcra hukuku, kişilerin veya tüzel kişilerin, bankaların, senet, çek, poliçe, kredi ve benzeri mali destekler nedeni ile borçlanmasının kanun yoluyla tahsil edilmesini sağlayan hukuk birimidir. Genel itibari ile icra hukuk alacaklının tahsil etmesi gereken borçlarının kanun yolu ile tahsil etmesidir. Alacak durumları birden fazla nedenle kaynaklanmış olabildiği gibi alacak tahsilleri kanun önünde icra ile tek bir yöntem olan icra ile gerçekleştirilebilmektedir. Büromuzda alanında uzman icra avukatı tüm bu işlemleri sizin yerinize takip işlemlerini gerçekleştirmektedir.

İcra Hukuku Kapsamları

İcra hukuku, alacak verecek ilişkisinde çek, senet, kredi, poliçe ve fatura gibi şirket borçlarını da kapsayabilir. Yanı sıra nafaka ve velayette yer alan çocuklara da örnek gösterilebilmektedir. Haciz yolları alacaklının borcunun türüne göre değişiklik gösterir.

İcra Hukuku Haciz Yolları

İcra hukukunda yer alan haciz yolları, ilamlı icra, ilamsız icra, kambiyo senetlerine özgü icra yolu ile takip, ihtiyati haciz gibi haciz yolları başlıca belirtilir. İlamlı icra, bir işin yapılmaması, yapılan işinin ücretinin ve bedelinin ödenmemesi durumunda mahkeme yolu ila icra edilmesidir. İlamsız icra ise, alacaklının, alacağını herhangi bir belge ve faturaya dayandırmaksızın şahitler yolu ile tahsil edebileceği takip türüdür. Kambiyo senetlerine özgü icra yolu ile takip, çek, poliçe ve bono ile nitelendirilen ve kanıtlanan belgenin bulunması halinde alacaklıdan borcun icra takibi ile tahsil edilmesi durumudur. Rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takip süreci ise, rehin temin edilmiş olan malın bedelinin belirlenmesi ve para alacaklısının cebri icra ile tahsili anlamına gelmektedir. Son olarak ihtiyati haciz yolu ile icra yapılması, borçlunun mal kaçırmasına karşın garanti sağlanabilmesi adına, mallarına ve taşınmazlarına el koyularak icra yapılması anlamına gelir. Aynı zamanda mahkemece belirlenmiş olan tutarın, mahkeme veznesine teminat olarak ödenmesi gerekir. Genel itibari ile icra hukuku, işin yapılmaması, iş bedelinin karşılanmaması, borçlu olan kişinin tahsilatını yapamaması adına düzenlenir. Firmamızdan icra hukuku adına icra davası avukatı danışmanlığı almak isteyen, danışanlarımız iletişim numaramızdan ve web sitemizde yer alan iletişim formundan bizlere ulaşabilir. 7/ 24 danışmanlık ve bilgi alabilirler. Yukarıda belirtilmiş olan hususlar genel itibari ile ele alınmış olup, somut durumlar içerisinde değişiklik gösterebilir.

Genel Kültür