Ortodonti Tedavisinde Materyal Seçenekleri

Ortodonti Tedavisinde Materyal Seçenekleri

Ortodonti Tedavisinde Materyal Seçenekleri

İyi bir beslenme düzeni sağlam bir çiğneme kabiliyeti ile alakalıdır. Bu açıdan ağız ve diş sağlığının önemi oldukça ön plana çıkmaktadır. Mevcut ağız diş sorunlarının beslenme bozukluklarına ve birtakım hastalıklara yol açtığı uzun zamandır bilinen bir gerçektir. Bu sebeple tam bir sağlık durumunu tespit edebilmek noktasında ortodonti oldukça önemli bir uzmanlık dalıdır. Ortodontinin uygulama şekilleri farklı sebeplere dayanmaktadır. Diğer taraftan kullanılacak materyal noktasında da önemli bir çeşitlilik söz konusudur. Mevcut materyallerin farklılaşması diş yapısına ve anomali derecesine göre değişkenlik arz eder. Bu noktada Antalya diş hekimi bünyesindeki ortodontistlerin yönlendirmesine bağlı kalmak tedavi süreci olumlu etkileyecektir.

Ortodonti tedavisinin başlangıcı hastanın mevcut durumunun tespit edilmesi noktasında yapılacak ileri görüntüleme teknikleridir. Bu sayede materyal seçimi daha rahat bir biçimde kararlaştırılabilir. Ortodonti tedavisi için kullanılan materyaller arasında braket, diş teli, diş lastiği, diş eti çivisi, kask, damaklık gibi birçok materyal bulunmaktadır. Söz konusu materyallerin hastanın durumuna göre seçilmesi gerekir. Diğer taraftan daha estetik bir görünüm sağlama noktasında birtakım seçenekleri hastaya sunulabilir. Bu açıdan şeffaf braketler mevcuttur. Bu sayede uzaktan bakıldığında çok da belli olmayan bir görünüm ortaya çıkmaktadır. Şeffaf braketlerin yanı sıra çelik braketler kullanılmaktadır. Bunların dışında beyaz renkte braketler de vardır. Ortodonti tedavisi görürken daha estetik bir görünüşe sahip olabilmek için mevcut seçenekler hastaya sunulur.

Söz konusu tedavinin materyal seçimi noktasında maddi anlamda da bir farklılaşma görülmektedir. Bu anlamda çelik braketlerin temel seviyede materyaller olduğunu ifade etmek mümkündür. Bu sebeple fiyatlar açısından en uygun seçenekler çelik braketlerdir. Nitekim diğer materyaller arasında da çok büyük bir fiyat farkı olduğunu söylemek mümkün değildir. Bunların yanı sıra materyal seçiminde tedavi sürecinin uzaması veya kısalması noktasında da bir seçim yapılabilir. Bu anlamda diş doktoru Antalya ortodonti uzmanları gereken bilgilendirmeyi yapacaktır. Bazı diş guruplarına göre materyal seçimi hiçbir şekilde söz konusu olmamaktadır. Bunların yanı sıra mevcut tedavinin uzayıp kısalması materyalin sağlamlığına nispeten değişiklik arz etmektedir. Çelik braketler ile daha kısa bir ortodonti tedavisinde söz konusu olması bu malzemenin sağlamdığından ileri gelir.

Sağlık