Terekenin Tespiti Ve Mirasçılık Belgesi Nedir?

Terekenin Tespiti Ve Mirasçılık Belgesi Nedir?

Miras Hukuku | Terekenin Tespiti ve Mirasçılık Belgesi Nedir?

Miras bırakanın vefat etmesi halinde kalıtçılar arasında kalıt paylaşımı gerçekleştirilmesi gerekeceğinden ötürü terekenin saptamasının sağlanması gerekebilir. Terekenin tespiti davasının açılması ile sağlanmak istenen gaye de miras bırakanın hayatında rezerv yaptığı malvarlığı ile 3. şahıslar yanında bulunan pay ve alacaklarının saptamasının sağlanmasıdır.

Mirasçılık belgesi, yetkili merciiler tarafından kalıtçılara verilen ve kalıtçıların kalıtçılık sıfatını gösteren bir belgedir. Sulh hukuk duruşması veya noterliklerce verilen kalıtçılık belgesinde kimlerin kalıtçı olduğu ve kalıtçıların hisselerinin ne kadar olduğu bilgisi yer alıyor.

Miras Hukuku Nedir? Eşya Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras hukuku, miras bırakanın vefatı ile sona ermeyen hak ve borçlara ilişkin kanuni durumları hazırlayan bir hukuk dalıdır.

Malların nasıl paylaşılacağı mevzusu ise meşru kalıtçı olan şahıslar arasında belli olan oranlarda vefat eden şahısın sağ olan eşinin elinde bulunan varlığa göre değişkenlik gösterir. Bu pozisyon dışında kalıtçı olan şahıslar eşit ve aynı oranda miras payı alır.

Mirastan Kim Ne Kadar Pay Alır?

Eş, altsoy (miras bırakanın evlatları, torunları veya onların çocukları) ile birlikte kalıtçı olduğunda kalıtın dörtte birini alır. Eş, kalıt bırakanın (ölen) anne ve babası veya onların da evlatları ile birlikte (kardeşleri) kalıtçı olduğunda kalıtın yarısını almaya pay kazanır.

Terekenin ve Mirasın Tespiti Davası | Dava Şartları ve Masrafları

Kalıtçılardan her biri terekenin tespiti davası açabilir. Tek bir kalıtçının istekte bulunması davanın açılması için kafi olacaktır. Kalıtçıların birlikte hareket etme mecburiyeti bulunmamaktadır. Terekenin saptaması davasında ödenmesi gereken harç, davaya konu kıymetler üzerinden hesaplanmak için binde 3,96 civarında olacaktır.

Terekenin Tespiti Davası Nedir ve Nasıl Açılır?

Tereke tespit davası, kalıtçılardan herhangi birisinin tereke üstünden alacaklarının olduğu savında bulunmasının akabinde açılmaktadır. Terekeye konu olan varlıkların ve borçların tamamı duruşmalar tarafından saptanmaktadır

Terekenin Tespiti Davasında Neler İstenir?

Bu davadaki esas arzular mirasçının malvarlığının saptamasına yönelik olacaktır. Bu bağlamda kalıtçılar mahkemeden resmi ve özel kuruluşlara müzekkere yazılarak mirasçının malvarlığının saptanmasını arzu edecektir.

Mirasçılık Belgesi Nedir, Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır, Nereden Alınır?

Kalıtçılık belgesi, yetkili merciiler tarafından kalıtçılara verilen ve kalıtçıların kalıtçılık sıfatını gösteren bir belge türüdür. Kalıtçılık belgesi, noter veya sulh hukuk yargıevinden alınabilmektedir. Veraset ilamı iki şekilde alınabilmektedir. Bunlardan ilki noter yolu ile diğeri ise sulh hukuk mahkemesine müracaat yoluyla alınabilmektedir.

Kimler Kalıtçılık Belgesi Talebinde Bulunabilir?

Kalıtçılık belgesi, kalıtçı olduğunu düşünen herkes tarafından arzu edilebilir.

Miras – Tereke Tespit ve Mirasçılık Belgesi İçin Avukat Gerekir Mi?

Mirasçılık belgesi, Sulh Hukuk Yargıevinden veya noterliklerden kalıtçının kendisi bizzat müracaatı ile veya kendisi başvurmadan avukatının müracaatı yoluyla alınabilmektedir. Kalıtçılık belgesi istemi, çekişmesiz egemenlik işlerinden olduğu için, alınması için Sulh Hukuk Yargıevine müracaat dilekçesinde düşman gösterilmez.

Genel Kültür